Om fastigheten

Brf. Turbinen 25 , Folkskolegatan 3 i Hornstull består av 57 lägenheter, boendeyta 2359 kvm.

Fastigheten uppfördes 1931-32 och är ett flerbostadshus i 6 plan. Fastigheten är byggd på grundmurad betong, ytterväggar av tegel med putsad fasad. Trapphuset har stengolv och målade väggar i puts. Vädringsbalkonger finns på vån. 1-5. Översta våningen har kungsbalkonger och mot innergården fick några lägenheter förra året bygglov att uppföra nya balkonger. På innergården finns en uteplats med gårdsmöbler och grillplats.

Större underhåll gjordes 1992 då fasaden putsades och tak och stuprör lades om. Elstambyte skedde 2003. Byte av rörstammar i fastigheten och i samtliga lägenheter gjordes 2008. Då renoverades även tvättstugor och nya maskiner installerades, dessa byts successivt ut efter behov. Hissen nyinstalleras 1995 och renoveras 2015. Samma år målas och byts samtliga lägenhetsfönster ut till 3-glas fönster. År 2017 installeras säkerhetsdörrar, postboxar och tidningshållare till samtliga lägenheter. I samband med detta målas trapphus och stengolvet slipas.

Uppvärmning sker genom fjärrvärme. Föreningen ansvarar för värmesystem och element. Det är ej tillåtet att installera mindre element eller att ta bort element på grund av att det påverkar fastighetens värmesystem och fuktskydd. Elementen bör luftas regelbundet.

Ventilationen i fastigheten bygger på självdrag vilket innebär att frisk luft kommer in i sovrum resp.vardagsrum genom tilluftskanal/friskluftsventil. Krav på frånluftskanal finns i kök och bad/duschrum eller andra våtutrymmen. Inga befintliga luftkanaler/ventilationer får byggas för. Köksfläkt med kolfilter får installeras men inte anslutas till luftkanal. Läs mer om ventilation i hus med självdrag.

Fönster i lägenheterna är 3-glas fönster med friskluftsventiler. Målning av fönstrens utsida svarar föreningen för men målning av insida och mellanparti är bostadsrättsinnehavarens ansvar.

Kungsbalkonger och balkonger mot innergården finns. Inga hål i fasaden får göras vilket innebär att ingen armatur eller dylikt får monteras i fasaden. Balkongskydd och markiser på kungsbalkongerna måste monteras fackmannamässigt och godkännas av styrelsen. Balkongsinnehavare svarar för skötsel och snöskottning på sin balkong. Det är inte tillåtet att grilla, använda marschaller eller fyrverkerier på balkongerna.

Källaren består av två tvättstugor med separata bokningslistor och rum för fastighetsunderhåll (vatten, värme, el). Det finns tyvärr inget lämpligt utrymme för förvaring eller hobbyrum i källaren.

Vindsförråd finns till respektive lägenhet. Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för förrådet. Det är ej tillåtet att förvara saker utanför i gångarna eller ovanför (på förrådets tak eller på takbjälkar) på grund av brandrisk. Det finns ett allmänt vindsutrymme som är möjligt att låna för kortare förvaring vid till exempel renovering.

Lägenhetens säkerhetsdörr tillhör föreningen vilket innebär att dörrens utseende inte får förändras. Det är inte tillåtet att klistra lappar, montera egna skyltar eller dylikt på säkerhetsdörrarna eller på postboxarna i entrén.

Namnskyltar till namntavla, postbox och lägenhetsdörr hanteras av föreningen. Vid behov av ny namnskylt på lägenhetsdörr debiteras bostadsrättsinnehavaren. Inga andra namnlappar är tillåtna.

Nycklar grunduppsättningen för varje lägenhet till de allmänna utrymmena såsom (port, källare, tvättstugor och soptunnor) består av två fastighetsnycklar.

Postbox finns till respektive lägenhet i entrén.

Om föreningen

Föreningen Turbinen 25 bildades 1985 och består idag av ca 80 medlemmar.

Verksamheten regleras enligt Bostadsrättslagen och Föreningens stadgar (LÄNK). Föreningen följer ordinarie verksamhetsår och enligt stadgan hålls Årsstämma före maj månads utgång. Till stämman kan styrelse och enskilda medlemmar lägga fram förslag (motioner). Stämman beslutar om årsredovisning och ansvarsfrihet för styrelsen samt väljer styrelse.

Föreningens styrelse svarar för fastighetsunderhåll och ekonomi. Med stöd av extern teknisk- och ekonomiskförvaltning. Fastighetsunderhåll sker i enlighet med framtagen underhållsplan. Styrelsen arbetar aktivt för att hålla löpande kostnader nere.

Styrelsen Består av ledamöter och suppleanter som inom sig utser ordförande, kassör och sekreterare. Är du intresserad av att vara med i styrelsen så ta gärna kontakt med valberedningen. Här hittar du kontaktuppgifter.

Trapphusstädning sker veckovis av extern städfirma.

Snöskottning av balkonger och utanför entrén svarar medlemmarna själva för.

TV och Bredband levereras av ComHem respektive Ownit (fiber) till samtliga lägenheter. En särskild avgift uttas i samband med månadsavgiften. För ytterligare info se respektive leverantörs hemsida.

Månadsavgiften Inbetalas via vår Ekonomiska förvaltning och möjligheten till autogiro och e-faktura finns. Vid försenad månadsavgift utgår påminnelse/inkasso ca tio dagar efter angiven betalningsdag.

Hemförsäkring Med tilläggsförsäkring för bostadsrätt är varje bostadsrättsinnehavare skyldighet att ha.

Brandvarnare i den egna lägenheten är varje bostadsrättsinnehavares skyldighet att se till att den finns och att den fungerar.

Jour Vid akuta fel såsom t.ex.vattenskada, översvämning, strömfel, hissfel – kontakta i första hand jourperson via vår Tekniska förvaltning. Även styrelsen ska informeras. Alla åtgärder i den egna bostaden svarar bostadsrättsinnehavaren själv för.

Överlåtelse av bostadsrätt Som medlem accepteras endast fysisk person som ämnar nyttja bostadsrätten som permanentbostad. Styrelsen beslutar om medlemskap. Kostnaden för överlåtelse av bostadsrätten är 3,5% av gällande prisbasbelopp och kostnaden för pantsättning är 1,5% av prisbasbeloppet, vilket faktureras i samband med aktuell månadsavgift.

Ekonomi

Nedan finner du länkar till årsredovisningar.

Stadgar

Nedan finner du föreningens stadgar.

Trivsel- och ordningsregler

Hänsyn och respekt

 • Tyst ska det vara i hus och lägenheter

  • Natt mot vardag kl. 22.00 - 07.00

  • Natt mot helgdag kl. 24.00 - 09.00

 • Var vänlig och meddela grannar personligen vid fest eller liknande och övriga boende i huset via lapp på anslagstavlan i entrén. 

Jour

 • Vid akuta fel – vattenskada, översvämning, strömfel, hissfel – kontakta jourperson via teknisk förvaltning.

 • Alla åtgärder i den egna bostaden svarar bostadsrättsinnehavaren själv för. 

Port och trapphus

 • Kontrollera att porten till fastigheten är ordentligt stängd och låst efter in- och utpassering. Det gäller även dörr till källare, vind och innergård.

 • I trapphuset får inget förvaras – ej heller sopor eller dylikt – på grund av lukt och brandrisk. 

 • Inga dörrmattor är tillåtet i trapphuset på grund av städning och brandrisk.

 • Snöskottning hjälper alla till med och snöskyfflar står vinterperioden innanför entrédörren.

Innergården

 • Innergården är till för alla medlemmar och kan inte bokas men om ni tänker vara ett större sällskap sätt gärna upp en lapp på anslagstavlan i entrén. 

 • Det finns två bord med stolar och bänk samt dynor som förvaras i en låda på gården. Om ni grillar så rengör grillen efter er. 

 • Det är på grund av brandrisk ej tillåtet att förvara tändvätska, grillkol eller briketter vid grillen (ej heller på vind eller i källare).

Sopor, återvinning och skärp

 • Hushållssopor slängs i sopstationen utanför fastigheten. 

 • Matavfall läggs i papperspåse (finns i källaren) och slängs i matkärlet jämte sopstationen.

 • Det är ej tillåtet att placera grovsopor eller dylikt utanför fastigheten. 

 • Miljöstation – för papp, plats, tidningar, glas etcetera – finns längre ner på Folkskolegatan vid Högalidskolan. 

Tvättstuga

 • Det finns två tvättstugor med två maskiner, en torktumlare och ett torkskåp i respektive samt en mangel. Självbokningssystem, se bokningsregler samt information i tvättstugorna.

Vind

 • Till varje lägenhet hör ett vindsförråd. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för förrådet. Det är ej tillåtet att förvara saker utanför eller ovanför (förrådstak eller takbjälkar) pga brandrisk. 

 • Det är ej tillåtet att förvara brandfarliga kemikalier, t ex målarfärg, gasol eller annat som

 • utgör en brandrisk i vindsförrådet. 

Källare

 • Det är ej tillåtet att förvara cyklar eller dylikt i källaren på grund av brandrisk.

Rökning

 • Rökning är förbjudet i hela fastigheten – trapphus, källare och tvättstuga och vind. Vid rökning på innergård eller på vädringsbalkonger skall askfat användas. 

Balkonger

 • Grillningsförbud råder på balkongerna. Förbudet gäller även marschaller och fyrverkerier.

 • Balkongsinnehavare ansvarar för snöskottning, detta pga risken för vattenskador. 

 • Skötselråd för de nya balkongerna: Balkongplattan ska rengöras med i hushåll förekommande rengöringsmedel. 

 • Snön ska avlägsnas med borste eller plastskyffel. Isbeläggning avlägsnas genom saltning.

 • Ytskador som tränger igenom glasfiberlaminatet ska omedelbart lagas vattentätt med t.ex. Plastic Padding.

Vår- och höststädning

Vår- och höststädning sker varje år. Vi städar, rensar och fixar gemensamt:

 • Källare, tvättstugor, och vind

 • Planteringar på gård och framsida

 • Cykelstället på framsida töms på cyklar som ej är märkta (klistermärke delas ut till samtliga lä

 • Mindre projekt och förbättringar på fastigheten

Vid vårstädningen försöker förening tillhandahålla bortforsling av prylar, skrot och cyklar etcetera.