Styrelsen för Brf. Turbinen 25 verksamhetsår 2019/2020

Camilla Ishammar (Ordförande)
Christian Mangs (Vice Ordförande)
Anton Thörn (Kassör)
Sofia Öberg (Sekreterare)
Filip Larsson (Ledamot)
Katina Klempetsanis (Suppleant)

Styrelsen kontaktar du på turbinen25@gmail.com


Valberedning

Niels Brolev
Gustav Bengtsson
Inger Lagersson

Är du intresserad av att vara med i styrelsen kontaktar du Inger Lagersson på som är sammankallande för valberedningen på inger@lagersson.se.


Ekonomisk Förvaltning

Conzignus – Hem och Fastighet AB

Tel: 08-525 225 00
Web: www.hemochfastighet.se

Besöksadress:

Conzignus Hem och Fastighet AB
Hornsgatan 15
118 46 Stockholm


För mäklare

Beställ fastighetsinformation och mäklarbild genom www.maklarservice.com


Teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och felanmälan

Driftia

Felanmälan sker via www.driftia.se eller dagtid via telefon 08-744 44 33.

Fastighetsjouren för akuta åtgärder efter klockan 16.00 på vardagar samt under helger på telefon 08-744 09 50

Fastighetsskötare besöker fastigheten varannan vecka.

Beställning av privata arbeten av praktisk karaktär sker via kundtjänst, dvs via 08‑744 44 33 eller info@driftia.se