Styrelsen för Brf. Turbinen 25 verksamhetsår 2019/2020

Camilla Ishammar (Ordförande)
Christian Mangs (Vice Ordförande)
Anton Thörn (Kassör)
Sofia Öberg (Sekreterare)
Filip Larsson (Ledamot)
Katina Klempetsanis (Suppleant)

Styrelsen kontaktar du på turbinen25@gmail.com


Valberedning

Niels Brolev
Gustav Bengtsson
Inger Lagersson

Är du intresserad av att vara med i styrelsen kontaktar du Inger Lagersson på som är sammankallande för valberedningen på inger@lagersson.se.


Ekonomisk Förvaltning

Nabo Group AB

Tel: 010-288 00 00
Web: www.nabo.se


För mäklare

Beställ fastighetsinformation och mäklarbild genom www.maklarservice.com


Teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och felanmälan

Driftia

Felanmälan sker via www.driftia.se eller dagtid via telefon 08-744 44 33.

Fastighetsjouren för akuta åtgärder efter klockan 16.00 på vardagar samt under helger på telefon 08-744 09 50

Fastighetsskötare besöker fastigheten varannan vecka.

Beställning av privata arbeten av praktisk karaktär sker via kundtjänst, dvs via 08‑744 44 33 eller info@driftia.se