Renovering

När behöver jag söka tillstånd från Styrelsen?

 • Renovering av badrum samt ingrepp i våtutrymme som kan påverka tätskikt i väggar och golv

 • Renovering eller flytt av kök eller annan åtgärd som medför ingrepp i ledningar för elektricitet, vatten, avlopp, värmesystem eller ventilationssystem.

 • Ingrepp som rivning eller upptagande av nya öppningar i befintliga väggar.

 • Uppbyggnad av nya väggar eller rivning av befintliga väggar inom lägenheten.

När behöver jag inte söka tillstånd från Styrelsen?

Nedan är några vanliga exempel på åtgärder som inte kräver föreningens godkännande. Kontakta styrelsen om du är osäker.

 • Ommålning eller andra åtgärder på ytskikt

 • Behandling, slipning av golv

 • Byte av befintligt kök utan att åverkan görs på VVS, el eller ventilation

Vad är mitt ansvar under projektets gång?

 • Du är ekonomiskt ansvarig för att din renovering inte påverkar andra lägenheter eller gemensamma utrymmen i föreningen.

 • Att hantverkare inte orsakar någon åverkan på fastighet såsom trapphus, hiss etc.

 • Att hantverkare har nödvändiga försäkringar.

 • Att köks- och badrumsfläktar inte ansluts till frånluftskanal.

 • Ingrepp i byggnadens inre och yttre fasader tillåts inte, vilket bl a betyder att fönster och entrédörrar till lägenheterna inte får förändras.

 • Informera i god tid samtliga grannar med anslag på anslagstavla om och när störande arbeten kommer att pågå.  

 • Respektera de tider som är uppsatta för renoveringar. Dessa får endast utföras vardagar mellan kl. 07:30-18:00.

 • Inget byggmaterial eller avfall får förvaras i trapphuset eller på föreningens mark.

 • Behöver du använda byggsäckar ska dessa placeras på Stockholms stads mark. Notera att du då behöver ha polistillstånd. Läs mer här: https://polisen.se/Service/Blanketter/Tillstand/Vanliga-blanketter/Ansokan-tillstand-ordningslagen/

 • Befintliga ventilationskanaler får ej blockeras.

Fullständiga villkor finns på blanketten för ansökan nedan om tillstånd för ändring av lägenhet.

Hur ansöker jag?

Ansökan om tillstånd för ändring av lägenhet lämnas i fysisk form till styrelsens brevlåda. Ansökningar behandlas på ordinarie styrelsemöten. Var därför ute i god tid när du skickar in din ansökan. Vid frågor kontaktar du styrelsen.


Andrahandsuthyrning

I Brf Turbinen 25 är grundtanken att den som innehar bostadsrätten till en lägenhet också själv skall bruka denna. Upplåtelse är bara möjligt under begränsad tid. Styrelsens samtycke krävs alltid för att upplåta lägenhet i andrahand. 

Vid en andrahandsuthyrning ansvarar ägaren för att ordningen upprätthålls, att föreningens ordningsregler följs, att andrahandsgästen har giltig hemförsäkring samt att inbetalning av månadsbetalning görs.

Styrelsens samtycke gäller högst sex månader i taget, men bostadsrättsinnehavaren kan ansöka om förlängning.  

En andrahandsuthyrningsavgift tas ut månadsvis för att täcka de extra förvaltningskostnaderna.

Brf Turbinen 25 följer gällande lagstiftning samt praxis vad gäller andrahandsuthyrning i bostadsrättsföreningar.

 Uthyrning medges bara om det finns giltiga skäl:

 • Värnpliktstjänstgöring

 • Studier och tillfälligt arbete på annan ort

 • Provsamboskap

Samtycket ges aldrig när andrahandsuthyrning sker av kommersiellt syfte (e.g. korta andrahandsuthyrningar genom AirBnb eller liknande tjänster).  

Ansökan sker genom att skicka in signerad blankett samt relevanta intyg för andrahandsuthyrning per mail till styrelsen.